Ensimmäinen pigmentointi & microblading

Eyeliner pigmentointi yläluomella heti käsittelyn jälkeen.

Eyeliner pigmentointi yläluomella heti käsittelyn jälkeen.

Ensimmäiseen pigmentointiin varataan aikaa noin 2-2,5 tuntia. Malli ja väri suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa sopivaksi. Iholle tehdään esipiirros kynällä, joka asiakkaan hyväksymisen jälkeen vahvistetaan viemällä väriä ihon alle ohuella neulalla. Kestopigmentointi on lähes kivutonta, sillä käsiteltävällä alueella käytetään pintapuudutusta.

Pigmentointi & jälkipigmentointi

Jälkipigmentointi tehdään aikaisintaan kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Jokaisen iho ottaa väriä vastaan yksilöllisesti, joten jälkipigmentoinnissa väriä on tarkoitus tarpeen mukaan lisätä. Jälkipigmentoinnissa tarkistetaan myös pigmentoinnin muoto ja väri. Jälkipigmentointi on välttämätön osa onnistuneen ja pysyvän pigmentoinnin lopputulosta. Jälkipigmentointi tehdään 3 viikon – 6 kuukauden kuluttua ensikäsittelystä.

Microbladingin jälkikäsittely tehdään 4 viikon - 4 kuukauden kulutta ensimmäisestä pigmentoinnista.

Mitä voin tehdä tyytyväisyytesi varmistamiseksi?

Ennen pigmentoinnin tai microbladingin aloittamista tehdään iholle esipiirros. Oikean muodon löytymisen jälkeen varsinainen pigmentointi tehdään suoraan mallipiirroksen päälle. Tällä varmistetaan, että haluttu muoto todellakin säilyy varsinaista pigmentointia tehdessä. Pigmentointia ei aloiteta ennen kuin mallipiirros on haluamasi kaltainen. Suunnittelussa otetaan aina lähtökohdaksi asiakkaan omat odotukset pigmentoinnista, mutta annan ammattilaisena suosituksia väristä ja muodosta.

Hinnat sisältävät kaksi käsittelykertaa Sinun tyytyväisyytesi takaamiseksi.

Parantunut huulipigmentointi häivytystekniikalla ennen jälkikäsittelyä.

Parantunut huulipigmentointi häivytystekniikalla ennen jälkikäsittelyä.

Asiakas vakuuttaa käsittelyn ajankohtana, että hän:

 • on terve

 • ei ole raskaana

 • on vähintään 18-vuotias

 • ei ole nauttinut alkoholia eikä huumeita

 • ei sairasta diabetesta (voidaan tehdä lääkärin luvalla)

 • ei sairasta hemofiliaa (verenvuototauti) tai syö verenohennuslääkkeitä

 • ei ole allerginen puudutusaineille

 • hänellä ei ole HIV- eikä hepatiitti-infektiota

 • hänellä ei ole arpien paranemisen yhteydessä ilmenevää keloidi-taipumusta

 • asiakas ei ole syönyt isotretioniinia sisältäviä antibiootteja viimeisen kuluneen 9 kk aikana

Huom! Pigmentointi voidaan tehdä ainoastaan terveelle iholle.

Ennen kestopigmentoinnin aloittamista tehdään kirjallinen sopimus, joka sisältää seuraavat kohdat:

 • Kuka tekee, mitä toimenpiteitä ja kenelle

Alkukeskustelussa asiakkaalle on selvitetty kestopigmentointiin liittyvät yksityiskohdat:

 • Välittömästi käsittelyn jälkeen pigmentointijälki näyttää tummemmalta kuin lopullinen väri, joka saavutetaan noin viikon kuluttua pigmentoinnista.

 • Jälkipigmentointi tehdään aikaisintaan kolmen viikon kuluttua esikäsittelystä.

 • Asiakas huolehtii itse jälkipigmentoinnin varaamisesta 6 kuukauden sisällä ensimmäisestä käynnistä.

 • Kestopigmentointia on hyvä vahvistaa 1-3 vuoden välein.

 • Asiakas noudattaa pigmentoijalta mukaansa saamiaan kotihoito-ohjeita.

 • Huulten pigmentointi saattaa laukaista huuliherpeksen siihen taipuvaisilla.

 • Kestopigmentoinnin jälkeen ei voi luovuttaa verta neljään kuukauteen.

 • Kestopigmentointi ei ole esteenä magneettikuvaukselle.

Microbladin -kulmat heti käsittelyn jälkeen.

Microbladin -kulmat heti käsittelyn jälkeen.

Pigmentointia tai microbladingia ei voi tehdä:

 • Auringon polttamalle iholle

 • Raskauden aikana

 • Päihtyneelle

 • Hemofiliaa (verenvuototautia) sairastavalle tai verenohennuslääkityksen aikana

 • Puudutusaineallergiselle

 • HIViä tai hepatiittia sairastavalle

 • Keloidiin tai hypertrofiseen arven kasvuun taipuvaisille

 • Luomen päälle

 • Eyelineria ei voida tehdä, jos asiakkaalla on ripsipidennys

 • Huulipigmentointia ei voida tehdä huuliherpeksen ollessa aktiivinen tai rohtuneille huulille

 

Muuta huomioitavaa:

 • Ethän saavu paikalle flunssaisena tai kuumeisena.

 • Silmänrajauksia tehdessä ripsipidennykset ovat tiellä myös alarajausta tehdessä. Kaikki pidennyskuidut on käytävä poistattamassa ennen kestopigmentointiin tuloa.

 • Kulmien ja ripsien kestovärjäys on hyvä tehdä 2-3 päivää ennen pigmentointiin tuloa, jotta värijäämiä ei ole pigmentoitavalla ihoalueella.

 • Olen vastuussa turvallisuudestasi. Kaikki pigmentoinnissa käytettävät laitteet ja tarvikkeet ovat desinfioituja, steriilejä tai kertakäyttöisiä.

 • Asiakkaan vastuulle jää asianmukainen pigmentointialueiden hoito kotona. Asiakas saa kirjalliset hoito-ohjeet mukaansa ja ne käydään yhdessä paikan päällä suullisesti läpi. Lue lisää kotihoidosta.

 • Kauneuskirurgisista toimenpiteistä tulee olla kulunut vähintään 3 kuukautta ennen pigmentoinnin tekoa.

Milloin konsultointiin?

 • Luomen päälle ei voi pigmentoida. Mikäli sinulla on luomi lähellä pigmentoitavaa aluetta suosittelen tulemaan konsultoitavaksi etukäteen, sillä luomen sijainti saattaa rajoittaa pigmentoinnin muotoa.

 • Hieman koholla olevat arvet eivät yleensä ole este pigmentoinnille, mutta mikäli arpikudosta esiintyy pigmentoitavalla alueella suosittelen tulemaan konsultoitavaksi etukäteen.

 • Epäonnistuneet kestopigmentoinnit on aina suositeltavaa käydä näyttämässä paikan päällä. Vain etukäteen konsultoimalla voin taata, että pigmentoinnin korjaaminen onnistuu odotustesi mukaisesti.


Lue lisää blogistamme pigmentointikonsultoinnista.

<< Takaisin